ORTA GERİLİM KOMPANZASYON SİSTEMİ

ORTA GERİLİM KOMPANZASYON SİSTEMİ

ORTA GERİLİM KOMPANZASYON SİSTEMİ

15/07/2019

1. ORTA GERİLİM ABONESİ İŞLETMELER

Sayacın orta gerilimde olduğu işletmeler, alçak gerilimde olan sistemlere göre daha farklı bir durum arz etmektedirler. Yüksek güce ihtiyaç duyan bu tarz işletmelerin, güç trafolarını kendi bünyelerine almaları gerekmektedir. Bu durumda gücün büyüklüğüne bağlı olarak elektrik sayacı orta gerilim tarafına yerleştirilmektedir. OG işletmelerde, yüksek güç tüketimi durumunda alçak gerilim tarafında yapılan klasik kompanzasyon sistemleri, reaktif sorunu çözmede yeterli olmaktadır. Fakat aktif tüketimin düştüğü, trafonun boşta olduğu durumlarda alçak gerilim tarafından yapılan kompanzasyon, işletmenin reaktif bedel ödemesine engel olamamaktadır. Bu sorunun kaynağında yatan sebepler; • Trafonun endüktif etkisinin değişen akıma göre ayarlanamaması • Yüksek güçlere göre yapılan kompanzasyonun ölçme ve cevap hassasiyetinin yetersiz kalması • Düşük akımlarda ölçü trafolarının ve ölçüm ekipmanlarının hassasiyet sınıflarının yetersiz kalması • Boştaki trafoda gözlenen faz dengesizliğinin orta gerilim tarafında reaktif enerjiyi hem endüktif hem de kapasitif yönde bozucu etki oluşturması • Sayaç ile trafo arasındaki uzun hatların varlığı Smart SVC orta gerilim kompanzasyon sistemi ise akım bilgisinin orta gerilim tarafından alındığı; röle, kondansatör ve şönt reaktör kompanzatörlerinin alçak gerilim tarafında bulunduğu yeni bir sistemdir. Smart SVC-OG kompanzasyon sistemi, yukarıda bahsi geçen problemleri çözebilmek adına, sahalarda elde edilen tecrübe ve uzun uğraşlar sonucunda geliştirilmiştir. Smart SVC-OG rölesi, akım bilgisini orta gerilim tarafında bulunan ya da yeni takılacak 3 adet akım trafoları üzerinden, gerilim bilgisini ise alçak gerilim tarafından alır. Her fazın gücü, faz açısı farkı dikkate alınarak, bağımsız olarak ölçülür. Bu ölçüm sonucunda röle hem mevcut kademeleri hem de SVC çıkışlarını hassas bir şekilde kullanarak sisteme alçak gerilim tarafında çözüm üretmektedir. Uygulama sonrasında sayaçtan ve röleden yapılacak gözlemler neticesinde fazlar üzerinde hassas ayarlamalar yapılarak reaktif sorun tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Smart SVC OG Sistemleri sayesinde, trafo ister yükte olsun ister yüksüz olsun, sabit kondansatör problemini de ortadan kaldıracak şekilde çözüm üretebilmektedir. Her iki durumda da aynı akım trafolarını ve kademelerini kullanmaktadır. Ölçüm ve cevap hassasiyeti sayesinde ikinci bir akım trafo grubuna ve ikinci bir kademe grubuna ihtiyaç duymamaktadır. Güneş enerjisi santrallerinde, üretimin yapılmadığı esnada, iç ihtiyaç gereği oluşan tüketim reaktif enerji kullanımına yol açmaktadır. Kullanılan ekipmanlar gereği aktif tüketimin düşük olması, reaktif enerji sınırının geçilmesiyle sonuçlanmaktadır. Smart SVC OG röleleri, üretim-tüketim durumunu takip eder ve oluşan reaktif enerjiyi tam kompanze ederek konuya kesin çözüm getirir.

2. OG KOMPANZASYON SİSTEMİ BAĞLANTI ŞEMASI